Hobokense Polder Natuurreservaat (link)

De Hobokense Polder is het laatste stukje natuur (circa 170 ha) aan de zuidkant van de Antwerpse agglomeratie.  De polders werden in de jaren zestig opgehoogd, maar het is heerlijk wandelen in de nieuwe natuur die daarna ontstond. 

Op de lager gelegen delen zijn ondiepe plassen ontstaan met rietkragen, moerassen en wilgenbroekbossen.  Op de hoger gelegen delen vinden we graslanden, ruigten en wilgenstruwelen. 

Al deze biotopen zijn spontaan tot stand gekomen. Dergelijke verscheidenheid zorgt voor een aangename variatie in het landschap en voor een onverwacht grote rijkdom aan dier- en plantensoorten.

Polderstad en Hobokense Polder Photo DigitalGoogle - Aerodata International Surveys